Geachte Dame, Heer,


Lees deze brief aandachtig, misschien is het iets voor U!

 

I.G.E. IBC  -  Investment Group Europe

Belize registered, Northern highway, Belize-city

Swiss based

 

Trading op de wereldmarkten, daytrading, voornamelijk de Forex markt en de index markt, Amerika, Azië en Europa.

 

Daytraden is beleggen op de beurs, waarbij men elke dag nieuwe posities inneemt om te speculeren op de richting die de markt inneemt. Elke dag worden er nieuwe posities ingenomen, vandaar het woord: daytrading. Wanneer men posities langere tijd aanhoudt, wordt het terrein van swing trading bereikt. Een vorm van daytrading is het scalpen, waarbij men posities zeer kort aanhoudt, enkele seconden tot aan een minuut. De scheidslijn tussen deze drie soorten trading staat niet hard vast, ze kunnen in elkaar overgaan. Het enige doel van dit soort trading is geld verdienen, er is daarom zeer zeker niet te zeggen welke soort trading het beste is. Als er consistent geld wordt verdiend, dan is het doel bereikt.


Hierdoor wordt er maandelijks een winst bereikt van 2 tot 3,5 % of tot plus minus 40 % per jaar.

 

I.G.E. is discreet actief sinds 1996 en onderscheid zich door kostenbeperkend te werken (zonder grote publiciteits-, kantoor- en personeelskosten, e.a.) en hierdoor een groter deel in de winst voor zijn investeerders/beleggers kan bieden.

 

Hieronder de internationale financiële markten waarop I.G.E. handelt:

 

* Valuta of Forex  (Foreign exchange, Cash, Currencies, e.a.)

* Indexen  (DowJones, S&P500, Nasdaq, Dax, e.a.)

 

Buiten haar gewone beleggingsprogramma’s wil I.G.E. voor een beperkte groep, een aantal trading accounts open stellen.

U kan instappen in Forex accounts of in index accounts.

Forex word volledig automatisch door robots getradet en geeft een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 25%, minimum instap is 100.000€.

 

Indexen, voornamelijk DowJones, Dax, Nasdaq.

Hierdoor wordt er maandelijks een winst bereikt van 2 tot 3,5 % of tot plus minus 40 % per jaar.

Ook hier is de minimum instap 100.000€

 

  • Jaarlijkse uitbetaling van de winst in Januari.
  • U kan rekenen op een jaarlijkse opbrengst van 20 tot 30%.
  • U krijgt een gratis Trust rekening met bank faciliteiten en MasterCard.
  • Uw winst wordt in uw Trust rekening gestort veilig en onzichtbaar.
  • G.E. houdt geen voorheffingen in, U dient zelf uw winsten aan te geven als U dat wilt.
  • Instap is voor minimum 5 jaar.
  • Maandelijks een rekeninguittreksel met daarop de stand van zaken

 

U kan hier aan deelnemen door in te schrijven!

Winst verzekert!

25 tot 30% per jaar, ieder jaar in January uitbetaald.

Minimum in leg 100.000€

Gratis Trust Account.

Geen taxen!

 

Opgelet het aantal plaatsen is beperkt, als het volume bereikt is worden de accounts gesloten!

 

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met U!


Door het Corona virus waren huisbezoeken voorlopig niet mogelijk, maar nu kan het weer!

Daarom stellen wij U voor om, indien U dat wenst, te kiezen voor huisbezoek door een adviseur of een meeting te organiseren met één van onze adviseurs,

via Skype, WhatsApp, telefoon, e-mail, of anders.

Iedere deelnemer krijgt een Trust Account met bank faciliteiten.

MasterCard, overschrijven, enz. Nummer-rekening.

Dit is een opportuniteit die niet veel voor komt! Grijp ze nu.